Analiza rezultata istraživanja


Parovi gledaju na NS

Izvor fotografije: Predrag Marković


U periodu od 7. do 27. jula 2020. godine - Agencije za promet nekretninama “House nekretnine”, je sprovela online istraživanje, metodom ankete, o zadovoljstvu porodičnim životom u Novom Sadu.  Postavljana su pitanja o trenutnoj i idealnoj lokaciji za život u našem gradu. Ispitanici su se izjašnjavali o idealnoj spratnosti, veličini stana kao i nekim pratećim stvarima koje utiču na kvalitet života. Anketa je sprovedena sa ciljem da se unapredi ponuda ali i komunikacija prema klijentima – kako onima koji traže stan tako i onima koji izdaju nekretnine.


UZORAK:

  • U anketi je učestvovalo 62% žena i 38% muškaraca

Rezultat pripisujemo spremnosti ispitanica da istražuju internet stranice i oglase za izdavanje/kupovinu nekretnina, kao i raspoloženje da učestvuju u istraživanjima putem online portala.

  • Dominatan raspon godina u anketi: od 31 do 50 godina starosti – 76%

Dominacija starosne grupe između 31 i 50 godina je pre svega zbog pripadnosti radno sposobnom stanovništvu, onom koje je najviše zainteresovano za temu nekretnina, ali i korišćenju interneta, kao i društvenih mreža u svom svakodnevnom životu. Zbog toga je najveći broj odgovora na upitnik upravo ove starosnа grupa.

Druge kategorije uzorka zadovoljile su kriteriume za stratifikovanje uzorka: broj članova domaćinsta, sa ili bez dece, u kom delu grada se trenutno živi. U odgovorima na navedena pitanje nije uočena neka tendencija koja bi bila predmet analize osim gore navedenih.


REZULTATI:

  1. 1.            Koji je po vama deo Novog Sada idealan za porodično stanovanje?

 Željeni deo grada


Ispitanici su pojedinačno najčešće birali Novo Naselje koje u ukupnom skoru zauzima 22%, sledi Sremska Kamenica sa 11%, zatim Liman 1 i Petrovaradin sa 9%. Pogledajte ponudu stanova HAUS nekretnine na Novom naselju>>>

 

Ako se Liman analiza kao jedna celina (zbirno: Liman 1, 2, 3 i 4) onda je to najpoželjniji deo Novog Sada za život sa učešćem od 24% u ukupnom rezultatu. Približno polovina ispitanika izabrala je Novo Naselje i Liman kao idealno mesto za život.


Pogledajte ponudu stanova HAUS nekretnine na Limanu >>>

Anketa je u delu uzorka imala pitanje gde ispitanici trenutno žive? Ukrštanjem tih rezultata i odgovora na pitanje koji je deo grada idealan za život došlo se do rezultata: skoro 60% anketiranih Novosađana živi na lokaciji koju je prepoznalo kao idealan deo grada za život.

 

 

  1. 2.      Željena spratnost

 Željena spratnost


Kao idealnu spratnost ispitanici su izabrali drugi sprat, gde je više od polovina izabralo ovo kao odgovor.


  1. 3.      Broj soba u stanu

Poželjan broj soba u stanu


Ispitanicu su prepoznali dvosoban i četvorosoban stan kao idealne za stanovanje. Učešće ova dva odgovora u ukupnom rezultatu je tačno 2/3  anketiranih.


  1. 4.      Dodatne pogodnosti u stanu

 Dodatne pogodnosti


Kao dominantnu potrebu iz kategorije „dodatne pogodnosti“ ispitanici su prepoznali raspoloživost parkinga sa prisustvom odgovora od 32%. Miran kraj, bez saobraćaja je prepoznalo 27% ispitanika. Zanimljivo je da je kod ispitanika manje značajni preduslovi za izbor idealne nekretnine blizina radnog mesta, blizina vrtića, parka za pse, čak ni mesto za igranje dece.


ZAKLJUČAK:

U odnosu na rezultate ankete možemo projektovati „foto robot idealnog stana“ prema Novosađanima: on se nalazi na Novom naselju ili na nekom od Limana. Najverovatnije se nalazi na drugom spratu i ima dve ili četiri sobe. Ima dovoljno mesta za parking u blizini, u mirnom kraju - malo je i sakriven od saobraćajne gužve.

 

Odgovori su pokazali da je skoro 60% ispitanika mesto na kome trenutno stanuje izabralo i u kategoriji idealan deo grada za porodično stanovanje“. Za sve ostale pogledajte ponudu na sajtu, možda pronađete vašu idealnu nekretninu >>>

Upišite vaš komentar